دکتر محمد سلیمیان ندوشن

متخصص شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر محمد سلیمیان ندوشن http://drdr.ir/doctor/6591/دکتر-محمد-سلیمیان-ندوشن/ http://drdr.ir/doctor/6591/دکتر-محمد-سلیمیان-ندوشن/ 1515 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد یزد - بلوار طالقانی - بعد از درمانگاه خاتم الانبیا کوچه شهید زمانی - بن بست 1 سمت چپ
اطلاعات مطب دکتر محمد سلیمیان ندوشن

آدرس مطب دکتر محمد سلیمیان ندوشن

یزد - یزد - بلوار طالقانی - بعد از درمانگاه خاتم الانبیا کوچه شهید زمانی - بن بست 1 سمت چپ
تلفن مرکز
03537244366
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط