دکتر نرگس جوزدانی

نرگس جوزدانی

و مشاور تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

نرگس جوزدانی http://drdr.ir/doctor/6602/نرگس-جوزدانی/ http://drdr.ir/doctor/6602/نرگس-جوزدانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/نرگس-جوزدانی-6602.jpg http://drdr.ir/images/site/نرگس-جوزدانی-6602.jpg 02122741791
تهران تهران ( مطب اول:) خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه ماهروزاده، مرکز جراحی سینا شمیران، طبقه دوم - (مطب دوم:) میدان شیخ بهایی، خیابان اوستا، خیابان مجیدپور، درب غربی دانشگاه الزاهرا، کلینیک الزهرا
اطلاعات نرگس جوزدانی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - ( مطب اول:) خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه ماهروزاده، مرکز جراحی سینا شمیران، طبقه دوم - (مطب دوم:) میدان شیخ بهایی، خیابان اوستا، خیابان مجیدپور، درب غربی دانشگاه الزاهرا، کلینیک الزهرا
تلفن مرکز
02188210128
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط