دکتر علی فراخوانی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر علی فراخوانی http://drdr.ir/doctor/6697/دکتر-علی-فراخوانی/ http://drdr.ir/doctor/6697/دکتر-علی-فراخوانی/ 62974 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان شمس آباد - چهارراه قصر - کوچه 26 - کلینیک قصر
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر علی فراخوانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی فراخوانی

اصفهان - خیابان شمس آباد - چهارراه قصر - کوچه 26 - کلینیک قصر