دکتر رضا جعفر قلی

متخصص طب سنتی

دکتر رضا جعفر قلی http://drdr.ir/doctor/6811/دکتر-رضا-جعفر-قلی/ http://drdr.ir/doctor/6811/دکتر-رضا-جعفر-قلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خيابان سعادت آباد ، خيابان سرو شرقی ، ساختمان پزشکان پارسيان ،طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر رضا جعفر قلی

آدرس مطب دکتر رضا جعفر قلی

تهران - خيابان سعادت آباد ، خيابان سرو شرقی ، ساختمان پزشکان پارسيان ،طبقه اول
تلفن مرکز
02122382931
پزشکان مرتبط