فیلترها

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی توحید

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

اطلاعات کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی توحید
تلفن مرکز
021255523
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
آدرس - کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی توحید
بیمه های طرف قرارداد
13 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک دی
بانک صادرات
بانک ملت
بانک تجارت
بانک کشاورزی
دانا