سونوگرافی و رادیولوژی دی کلینک ولنجک

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

سونوگرافی و رادیولوژی دی کلینک ولنجک http://drdr.ir/doctor/71/سونوگرافی-رادیولوژی-دی-کلینک-ولنجک/ http://drdr.ir/doctor/71/سونوگرافی-رادیولوژی-دی-کلینک-ولنجک/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ سونوگرافی و رادیولوژی و ماموگرافی ، ولنجک بلوار دانشجو
تهران تهران ولنجک ـ- بالاتر از دانشگاه شهید بهشتی ـ روبروی موسسه آموزشی منظومه خرد
اطلاعات سونوگرافی و رادیولوژی دی کلینک ولنجک

آدرس مرکز

تهران - ولنجک ـ- بالاتر از دانشگاه شهید بهشتی ـ روبروی موسسه آموزشی منظومه خرد
تلفن مرکز
22417547-22410538
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
22 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک دی
بانک صادرات
بانک ملت
بانک سپه
بانک تجارت
بانک کشاورزی
کمیته امداد
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75
بانک صادرات (خاص)
شرکت نفت
پزشکان مرتبط