دکتر منیره سادات فداییان

متخصص داخلی

دکتر منیره سادات فداییان http://drdr.ir/doctor/7136/دکتر-منیره-سادات-فداییان/ http://drdr.ir/doctor/7136/دکتر-منیره-سادات-فداییان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران
اطلاعات مطب دکتر منیره سادات فداییان
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط