دکتر فرزانه ابراهیمی

کارشناس ارشد تغذیه

دکتر فرزانه ابراهیمی http://drdr.ir/doctor/7388/دکتر-فرزانه-ابراهیمی/ http://drdr.ir/doctor/7388/دکتر-فرزانه-ابراهیمی/ ت-227 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران نازی آباد، شمال میدان بهمنیار، ساختمان پریا، طبقه چهارم
اطلاعات مطب دکتر فرزانه ابراهیمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فرزانه ابراهیمی

تهران - نازی آباد، شمال میدان بهمنیار، ساختمان پریا، طبقه چهارم
تلفن مرکز
02155087411
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط