دکتر سید مسعود شهدی

دکتر سید مسعود شهدی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر سید مسعود شهدی http://drdr.ir/doctor/74/دکتر-سید-مسعود-شهدی/ http://drdr.ir/doctor/74/دکتر-سید-مسعود-شهدی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-مسعود-شهدی-74.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-مسعود-شهدی-74.JPG 03536239156 دکتر سید مسعود شهدی متخصص ارتوپد یزد
یزد یزد یزد ـ چهار راه مهدیه ـ- کوچه بیمارستان مادر ـ- جنب مسجد حسنیه ـ پلاک 1
اطلاعات مطب دکتر سید مسعود شهدی

آدرس مطب دکتر سید مسعود شهدی

یزد - یزد ـ چهار راه مهدیه ـ- کوچه بیمارستان مادر ـ- جنب مسجد حسنیه ـ پلاک 1
تلفن نوبت دهی
03536239156
تلفن مرکز
03516239156
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط