دکتر الهام قربانی

دکتر الهام قربانی

متخصص طب فیزیکی،نوارعصب و عضله/طب سوزنی

دکتر الهام قربانی http://drdr.ir/doctor/7759/دکتر-الهام-قربانی/ http://drdr.ir/doctor/7759/دکتر-الهام-قربانی/ 132017 http://drdr.ir/images/site/دکتر-الهام-قربانی-7759.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-الهام-قربانی-7759.jpg 09197166407
تهران تهران خیابان شهدا .روبروی داروخانه بانی.ساختمان پزشکان مهدی
اطلاعات مطب دکتر الهام قربانی

آدرس مطب دکتر الهام قربانی

ورامین - خیابان شهدا .روبروی داروخانه بانی.ساختمان پزشکان مهدی
تلفن نوبت دهی
09197166407
تلفن مرکز
02136257377
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
چهارشنبه
یکشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط