دکتر حسین علی یاوری

دکتر حسین علی یاوری

عمومی دندانپزشک

دکتر حسین علی یاوری http://drdr.ir/doctor/7771/دکتر-حسین-علی-یاوری/ http://drdr.ir/doctor/7771/دکتر-حسین-علی-یاوری/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-علی-یاوری-7771.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-علی-یاوری-7771.jpg
یزد یزد خیابان کاشانی، بعد ازمسجد اتابکی، کوچه ٢٥
اطلاعات مطب دکتر حسین علی یاوری

آدرس مطب دکتر حسین علی یاوری

یزد - خیابان کاشانی، بعد ازمسجد اتابکی، کوچه ٢٥
تلفن مرکز
03538248884
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط