دکتر مهدیه امیر بیکی تفتی

متخصص جراحی دستگاه گوارش ،کیسه صفرا ،پستان ،تیرویید،همورویید و ....

دکتر مهدیه امیر بیکی تفتی http://drdr.ir/doctor/7780/دکتر-مهدیه-امیر-بیکی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/7780/دکتر-مهدیه-امیر-بیکی-تفتی/ 124211 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان فرخی، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهید رهنمون یزد
اطلاعات مطب دکتر مهدیه امیر بیکی تفتی

آدرس مطب دکتر مهدیه امیر بیکی تفتی

یزد - خیابان فرخی، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شهید رهنمون یزد
تلفن مرکز
03536301700-03536271300
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط