دکتر سروناز زواریی

متخصص متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر سروناز زواریی http://drdr.ir/doctor/7801/دکتر-سروناز-زواریی/ http://drdr.ir/doctor/7801/دکتر-سروناز-زواریی/ 122243 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان امام خمینی، بیمارستان آیت الله طالقانی
اطلاعات مطب دکتر سروناز زواریی

آدرس مطب دکتر سروناز زواریی

چالوس - خیابان امام خمینی، بیمارستان آیت الله طالقانی
تلفن مرکز
01155241016
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط