دکتر محمد ابوئی

متخصص بیماریهای شغلی و طب کار

دکتر محمد ابوئی http://drdr.ir/doctor/7822/دکتر-محمد-ابوئی/ http://drdr.ir/doctor/7822/دکتر-محمد-ابوئی/ 113766 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536302030
یزد یزد انتهای بلوار نواب صفوی، بعد از بانک صادرات
آیا از قبل توسط دکتر محمد ابوئی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمد ابوئی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد ابوئی

یزد - انتهای بلوار نواب صفوی، بعد از بانک صادرات
پزشکان مرتبط