دکتر فاطمه ادهمی

دکتر فاطمه ادهمی

عمومی ، تزریقات و مراقبت، داخلی، زنان، اطفال و پوست

دکتر فاطمه ادهمی http://drdr.ir/doctor/7828/دکتر-فاطمه-ادهمی/ http://drdr.ir/doctor/7828/دکتر-فاطمه-ادهمی/ 172337 http://drdr.ir/images/site/دکتر-فاطمه-ادهمی-7828.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-فاطمه-ادهمی-7828.jpg
یزد یزد بلوار جمهوری، خیابان وکیل، میدان حج، جنب کانون زبان ایران
اطلاعات مطب دکتر فاطمه ادهمی

آدرس مطب دکتر فاطمه ادهمی

یزد - بلوار جمهوری، خیابان وکیل، میدان حج، جنب کانون زبان ایران
تلفن مرکز
03535234993
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط