دکتر عبدالله علی حیدری

عمومی و ترک اعتیاد

دکتر عبدالله علی حیدری http://drdr.ir/doctor/7838/دکتر-عبدالله-علی-حیدری/ http://drdr.ir/doctor/7838/دکتر-عبدالله-علی-حیدری/ 92165 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد بلوارجانباز - حدفاصل میدان ابوالفضل و امام علی - قبل از پمپ بنزین - کلینیک حامی
اطلاعات مطب دکتر عبدالله علی حیدری
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عبدالله علی حیدری

یزد - بلوارجانباز - حدفاصل میدان ابوالفضل و امام علی - قبل از پمپ بنزین - کلینیک حامی
تلفن مرکز
03537235111-03537222533
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط