دکتر احسان دهقانی زاده

دکترا درمان اتیسم کم شنوا لکنت ضربه مغزی سکته مغزی اختلالات یادگیری

دکتر احسان دهقانی زاده http://drdr.ir/doctor/7849/دکتر-احسان-دهقانی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/7849/دکتر-احسان-دهقانی-زاده/ 456 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد میدان ابوذر، خیابان شهید نیرنگ
اطلاعات مطب دکتر احسان دهقانی زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر احسان دهقانی زاده

یزد - میدان ابوذر، خیابان شهید نیرنگ
تلفن مرکز
03538246964
پزشکان مرتبط