دکتر محمد حسن آزما

دکتر محمد حسن آزما

دکترا طب سنتی

دکتر محمد حسن آزما http://drdr.ir/doctor/7859/دکتر-محمد-حسن-آزما/ http://drdr.ir/doctor/7859/دکتر-محمد-حسن-آزما/ 93492 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-حسن-آزما-7859.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-حسن-آزما-7859.jpg 02166848030
تهران تهران خیابان آذربایجان، خیابان قصرالدشت، قبل از خیابان هاشمی، روبروی مسجد رضویه، پلاک 469 . دکتر محمد حسن آزما
اطلاعات مطب دکتر محمد حسن آزما
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد حسن آزما

تهران - خیابان آذربایجان، خیابان قصرالدشت، قبل از خیابان هاشمی، روبروی مسجد رضویه، پلاک 469 . دکتر محمد حسن آزما
تلفن مرکز
02166848031
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط