دکتر بابک فروتن

دکتر بابک فروتن

متخصص درد

دکتر بابک فروتن http://drdr.ir/doctor/7952/دکتر-بابک-فروتن/ http://drdr.ir/doctor/7952/دکتر-بابک-فروتن/ 34466 http://drdr.ir/images/site/دکتر-بابک-فروتن-7952.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-بابک-فروتن-7952.jpg
تهران تهران
آیا از قبل توسط دکتر بابک فروتن ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر بابک فروتن
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط