دکتر طیبه گلشن

دکتر طیبه گلشن

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر طیبه گلشن متخصص زنان و زایمان و نازایی http://drdr.ir/doctor/8/دکتر-طیبه-گلشن/ http://drdr.ir/doctor/8/دکتر-طیبه-گلشن/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-طیبه-گلشن-8.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-طیبه-گلشن-8.jpg دکتر طیبه گلشن متخصص زنان و زایمان
یزد یزد خیابان طالقانی - نرسیده به پاساژ ستاره - کوچه 19
اطلاعات مطب دکتر طیبه گلشن

آدرس مطب دکتر طیبه گلشن

یزد - خیابان طالقانی - نرسیده به پاساژ ستاره - کوچه 19
تلفن مرکز
03536262616
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
ایران
خدمات درمانی(روستاییان)
پزشکان مرتبط