فیلترها
دکتر طیبه گلشن

دکتر طیبه گلشن

متخصص زنان و زایمان

اطلاعات مطب دکتر طیبه گلشن
خدمات در این مرکز
ویزیت،

آدرس مطب دکتر طیبه گلشن

یزد - بلوار طالقانی - بین آزمایشگاه مرکزی و بیمه ایران
تلفن مرکز
۰۳۵۳۷۲۶۹۱۱۱
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
آدرس - طیبه گلشن
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
ایران
خدمات درمانی(روستاییان)