فیلترها

کلینیک تخصصی دیابت ایران

متخصص دیابت

اطلاعات کلینیک تخصصی دیابت ایران

آدرس مرکز

مشهد - بلوار پیروزی - ببن پیروزی 10 و 12 ( چهار راه خاقانی) - پلاک 246
تلفن نوبت دهی
05138766511
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط