کلینیک تخصصی دیابت ایران

دیابت

کلینیک تخصصی دیابت ایران http://drdr.ir/doctor/81/کلینیک-تخصصی-دیابت-ایران/ http://drdr.ir/doctor/81/کلینیک-تخصصی-دیابت-ایران/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 05138766511
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار پیروزی -ـ ببن پیروزی 10 و 12 ( چهار راه خاقانی) ـ پلاک 246
اطلاعات کلینیک تخصصی دیابت ایران

آدرس مرکز

مشهد - بلوار پیروزی -ـ ببن پیروزی 10 و 12 ( چهار راه خاقانی) ـ پلاک 246
تلفن نوبت دهی
05138766511
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط