کلینیک تخصصی دیابت بینافر

دیابت

کلینیک تخصصی دیابت بینافر http://drdr.ir/doctor/81/کلینیک-تخصصی-دیابت-بینافر/ http://drdr.ir/doctor/81/کلینیک-تخصصی-دیابت-بینافر/ 40124 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 05138766511
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار پیروزی، ببن پیروزی 10 و 12 (چهار راه خاقانی)، پلاک 246
اطلاعات کلینیک تخصصی دیابت بینافر
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مشهد - بلوار پیروزی، ببن پیروزی 10 و 12 (چهار راه خاقانی)، پلاک 246
تلفن مرکز
05138709044
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط