درمانگاه باب الحوائج

عمومی عمومی

دکتر حسن مهاجری
درمانگاه باب الحوائج http://drdr.ir/doctor/86/درمانگاه-باب-الحوائج/ http://drdr.ir/doctor/86/درمانگاه-باب-الحوائج/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان امام خمینی - طبقه فوقانی - پاساژ فدائیان
اطلاعات درمانگاه باب الحوائج

آدرس مرکز

بابلسر - خیابان امام خمینی - طبقه فوقانی - پاساژ فدائیان
تلفن مرکز
01135250953
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
5 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
پزشکان مرتبط