دکتر آزمایشگاه مرکزی یزد

دکتر آزمایشگاه مرکزی یزد http://drdr.ir/doctor/890/آزمایشگاه-مرکزی-یزد/ http://drdr.ir/doctor/890/آزمایشگاه-مرکزی-یزد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان طالقانی - نرسیده به چهار راه مهدیه - آزمایشگاه مرکزی یزد
اطلاعات آزمایشگاه مرکزی یزد

آدرس مرکز

یزد - خیابان طالقانی - نرسیده به چهار راه مهدیه - آزمایشگاه مرکزی یزد
تلفن مرکز
03537246969
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
صداوسیما
پزشکان مرتبط