دکتر سیدجلال ثامنی

متخصص شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر سیدجلال ثامنی http://drdr.ir/doctor/9027/دکتر-سیدجلال-ثامنی/ http://drdr.ir/doctor/9027/دکتر-سیدجلال-ثامنی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان آرژانتین، اول خیابان الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه 4
اطلاعات مطب دکتر سیدجلال ثامنی

آدرس مطب دکتر سیدجلال ثامنی

تهران - میدان آرژانتین، اول خیابان الوند، ساختمان مرکزی پزشکان، طبقه 4
تلفن مرکز
02188794999
پزشکان مرتبط