بیمارستان فرخی(شهید رهنمون)

بیمارستان فرخی(شهید رهنمون) http://drdr.ir/doctor/935/بیمارستان-فرخی‌شهید-رهنمون‌/ http://drdr.ir/doctor/935/بیمارستان-فرخی‌شهید-رهنمون‌/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536268111
یزد یزد خیابان فرخی - بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد
بیوگرافی پزشک
93 سال سابقه طبابت

بیمارستان فرخی یزد در سال 1305 در یزد احداث شد این بیمارستان دارای بخشهای icu، ccu،[vhpdزنان زایمان، قلب و عروق میباشد بیمارستان فرخی هم اکنون دارای 300 تخت و 25 تخت cuu ldfhan

اطلاعات بیمارستان فرخی(شهید رهنمون)

آدرس مرکز

یزد - خیابان فرخی - بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد
تلفن نوبت دهی
03536268111
تلفن مرکز
۰۳۵۳۶۲۶۸۱۱۱
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
10 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
کمیته امداد
شرکت نفت
صداوسیما
پزشکان مرتبط