دکتر ابوالفضل نمازی

دکتر ابوالفضل نمازی

متخصص داخلی

دکتر ابوالفضل نمازی http://drdr.ir/doctor/9594/دکتر-ابوالفضل-نمازی/ http://drdr.ir/doctor/9594/دکتر-ابوالفضل-نمازی/ 128027 http://drdr.ir/images/site/دکتر-ابوالفضل-نمازی-9594.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-ابوالفضل-نمازی-9594.jpg
یزد یزد خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، روبروی مسجد برخوردار، کلینیک دکتر اخوان
اطلاعات مطب دکتر ابوالفضل نمازی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ابوالفضل نمازی

یزد - خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، روبروی مسجد برخوردار، کلینیک دکتر اخوان
تلفن مرکز
03536227645-03536227644
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط