پرسش و پاسخ پزشکی

یک نکته مهم قبل از ارسال سوال پزشکی

در بخش پرسش و پاسخ نسخه‌ای به فرد ارائه نمی‌شود؛ اما در صورت توضیحات کامل، می‌توانیم پزشک یا تخصص مناسب برای درمان را معرفی کنیم.

سوال خود را از اینجا بپرسید

توضیحات سوال

آخرین سوالات پرسیده شده

همهبی پاسخ
علائم کیست
دکتر آمنه مرشدی پاسخ داده شده 22 ساعت پیش
46 بازدید1 پاسخ0 رأی
کم کاری تیروئید
دکتر آمنه مرشدی پاسخ داده شده 22 ساعت پیش
57 بازدید1 پاسخ0 رأی
وزوز گوش و استفاده از گوش پاک کن
دکتر آمنه مرشدی پاسخ داده شده 22 ساعت پیش
8 بازدید1 پاسخ0 رأی
خون‌ریزی ودرد هنگام مدفوع
دکتر آمنه مرشدی پاسخ داده شده 22 ساعت پیش
7 بازدید1 پاسخ0 رأی
سنگینی شکم راست وطرد
دکتر آمنه مرشدی پاسخ داده شده 22 ساعت پیش
8 بازدید1 پاسخ0 رأی
خارش سر و سرطان پوست
دکتر آمنه مرشدی پاسخ داده شده 22 ساعت پیش
11 بازدید1 پاسخ0 رأی
دردزیرشکم
دکتر آمنه مرشدی پاسخ داده شده 22 ساعت پیش
14 بازدید1 پاسخ0 رأی
درد شکم ومعده
دکتر آمنه مرشدی پاسخ داده شده 22 ساعت پیش
11 بازدید1 پاسخ0 رأی
سنگ صفرا
کوثر مهدی زاده پاسخ داده شده 2 روز پیش
69 بازدید2 پاسخ0 رأی
درد سمت چپ بدن
کوثر مهدی زاده پاسخ داده شده 2 روز پیش
71 بازدید2 پاسخ0 رأی
به هم ریختن هورمونها
کوثر مهدی زاده پاسخ داده شده 2 روز پیش
71 بازدید2 پاسخ0 رأی
ورم پا
کوثر مهدی زاده پاسخ داده شده 2 روز پیش
51 بازدید2 پاسخ0 رأی