گوش درد

الهه 3 هفته پیش

سلام من ازظهر گوش سمت راستم درد گرفت تیر میکشه و گاهی میسوزه دردش وقتی چیزی میخورم یا اب دهنمو قورت میدم بیشتر میشه سوزشش به گلومم رسیده و چشمم درد گرفته. ایا گوشم عفونت کرده؟یا سرما خوردم؟باید به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنم یا ی دکتر عمومی،؟