آپاندسیت

درد آپاندیسیت هشداری برای حیات

آپاندیسیت یا التهاب اپاندیس شایعترین اورژانس جراحی شکم در جهان است. آپاندیسیت زمانی اتفاق می افتد که آپاندیس در اثر عفونت یا عوامل دیگر ملتهب شود. علائم اولیه ممکن است بین گروه های سنی متفاوت باشد و می توانند با علائم سایر بیماری های اشتباه گرفته شوند. این بیماری یک اورژانس جراحی است و هیچ درمان داروئی مؤثر ندارد و باید حتماً جراحی شود. در صورت عدم جراحی و پاره شدن آپاندیس احتمال مرگ وجود دارد.

ادامه مطلب