کلسترول بالا، آیا خطری برای سلامتی قلب است؟

آیا کلسترول بالا خطری برای سلامتی قلب است؟

کلسترول یک ماده چربی است که به طور طبیعی در بدن وجود دارد. سطح بالای کلسترول برای سلامت مضر است امـا مقـدار طبیعی آن برای ساخته شدن غشاء سلولی و هورمـون هـا ضروری است. تنها یک سوم از کلسترول بدن از طریق رژیم غذایی تامین می شود و دو سوم بقیه توسط کبد تولید می شود. اگر کلسترول در خون شما زیاد است، خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سایر بیماری های قلبی عروقی در شما زیاد است.

ادامه مطلب