انواع زایمان

انواع زایمان، شباهت‌ها، تفاوت‌ها و عوارض آن

زایمان یکی از حساس‌ترین فرآیندهای پزشکی است. خانم‌ها در این شرایط بسیار مضطرب هستند و همواره به دنبال یافتن راه‌هایی هستند که درد و ریسک کمتری را متحمل شوند.

ادامه مطلب