انواع زایمان

انواع زایمان، شباهت‌ها، تفاوت‌ها و عوارض آن

زایمان یکی از حساس‌ترین فرآیندهای پزشکی است. خانم‌ها در این شرایط بسیار مضطرب هستند و همواره به دنبال یافتن راه‌هایی هستند که درد و ریسک کمتری را متحمل شوند.

ادامه مطلب
علت پانکراتیت

پانکراتیت یا التهاب لوازالمعده و علت‌هایی از جراحی شکم تا عفونت

پانکراتیت التهاب پاتوژن پانکراس است. موارد خفیف پانکراتیت ممکن است بدون درمان از بین برود، موارد شدید می‌تواند موجب عوارض تهدید کننده زندگی شود.

ادامه مطلب