زردی نوزادان و علائم و درمان‌های آن را بهتر بشناسیم

زردی نوزادان پدیده‌ای است که برای اکثر آنها رخ می‌دهد. این موضوع سبب نگرانی مادران می‌شود. در دامه درباره علت‌ها و درمان‌های زردی بحث کرده‌ایم.

ادامه مطلب