پیوند قلب

پیوند قلب امکان پذیر است؟

پیوند قلب یک روش جراحی است که برای درمان جدی ترین موارد بیماری های قلبی مورد استفاده قرار می گیرد. پیوند قلب آخرین گزینه درمان برای افرادی است که در مراحل نهایی نارسایی قلبی هستند که در آنها داروها، تغییرات سبک زندگی و روش های دیگر موفق نبوده اند.

ادامه مطلب