دکتر افسانه قاسمی
متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
یزد - یزد .
دکتر محمدحسین برادرانفر
متخصص گوش و حلق و بینی
یزد - یزد
دکتر کاظم عقیلی
متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
یزد - یزد
دکتر معصومه احتیاط کار
متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
اصفهان - اصفهان
دکتر فرشته گلشن
متخصص جراحی چشم
یزد - یزد
دکتر طیبه گلشن
متخصص زنان و زایمان
یزد - یزد
دکتر سعیده طباطبایی
متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
یزد - یزد
دکتر فرزانه لشکری
متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
یزد - یزد
دکتر بتول توکلی
متخصص زنان و زایمان
یزد - یزد
دکتر حسینعلی ناظمیان
متخصص اطفال
یزد - یزد
دکتر سید علی موسوی
متخصص گوش و حلق و بینی
یزد - یزد
دکتر عبدالمنان جعفری
متخصص اطفال
یزد - یزد
دکتر رویا قمی میبدی
متخصص داخلی و پوست و مو
یزد - یزد
دکتر شهلا رشیقی فیروزآبادی
متخصص زنان و زایمان
یزد - یزد
دکتر سعید توانا
متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
یزد - یزد
دکتر مرجان عفت خواه
متخصص مغز و اعصاب
یزد - یزد .
دکتر مهدیه کمالی
متخصص زنان و زایمان
یزد - یزد
دکتر حمیدرضا صالحی
متخصص سونوگرافی و رادیولوژی
فارس - شیراز
دکتر محمدحسن رفیعی
متخصص عمومی
یزد - اشکذر
دکتر وحید آرین
کارشناس تغذیه
کرمانشاه - کرمانشاه
دکتر سمیه اسبقی
کارشناس تغذیه
کرمانشاه - کرمانشاه
دکتر جوادرضا باهوش
متخصص داخلی
تهران - تهران
دکتر سهیلا نانکلی
متخصص زنان و زایمان
کرمانشاه - کرمانشاه
دکتر فرزانه چوبساز
متخصص زنان و زایمان
کرمانشاه - کرمانشاه
دکتر فاطمه ناصری
متخصص دندانپزشکی
تهران - تهران
دکتر بهناز سلیمانی
کارشناس گفتار درمانی
کرمانشاه - کرمانشاه
دکتر سونیا هوشمند موید
متخصص مغز و اعصاب
کرمانشاه - کرمانشاه
دکتر سید محسن دعایی
متخصص دندانپزشکی
یزد - یزد
دکتر تورج خدیری
متخصص داخلی و پوست و مو
کرمانشاه - کرمانشاه
دکتر لیلا بهادر زاده
متخصص جراح عمومی
یزد - یزد