Not supporting
Not supporting
دکتر مرجان عفت خواه
متخصص مغز و اعصاب
نوبت تلفنی : 03536275001
اطلاعات بیشتر

پذیرش قوانین :

2- زمان نوبت دریافتی، زمان مراجعه شما به مطب می باشد و ممکن است زمان ویزیت پزشک با این زمان تفاوت داشته باشد.

انتخاب تاریخ و ساعت

? راهنما
انتخاب تاریخ و ساعت
چهارشنبه. 09 فروردین. 1396
انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب روز
  • چهارشنبه
  • دوشنبه
  • چهارشنبه
  • شنبه
  • دوشنبه
  • چهارشنبه
  • شنبه
  • دوشنبه
  • چهارشنبه
انتخاب ساعت
اولین نوبت خالی ویزیت مربوط به 1396/01/09 می باشد، لطفا برای تکمیل رزرو، ساعت و در غیر اینصورت نوبت دلخواه را انتخاب نمایید.

ثبت نهایی