Not supporting
Not supporting
دکتر لیلا بهادر زاده
متخصص جراح عمومی
نوبت تلفنی : 03537264299
اطلاعات بیشتر

پذیرش قوانین :

1- زمان نوبت دریافتی، زمان مراجعه شما به مطب می باشد و ممکن است زمان ویزیت پزشک با این زمان تفاوت داشته باشد.

انتخاب تاریخ و ساعت

? راهنما
انتخاب تاریخ و ساعت
شنبه. 10 تیر. 1396
انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب روز
 • شنبه
 • یکشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • سه شنبه
 • چهارشنبه
 • شنبه
انتخاب ساعت
اولین نوبت خالی ویزیت مربوط به 1396/04/10 می باشد، لطفا برای تکمیل رزرو، ساعت و در غیر اینصورت نوبت دلخواه را انتخاب نمایید.

ثبت نهایی