Not supporting
Not supporting
دکتر لیلا بهادر زاده
متخصص جراح عمومی
نوبت تلفنی : 03537264299
اطلاعات بیشتر

پذیرش قوانین :

1- زمان نوبت دریافتی، زمان مراجعه شما به مطب می باشد و ممکن است زمان ویزیت پزشک با این زمان تفاوت داشته باشد.

انتخاب تاریخ و ساعت

? راهنما
انتخاب تاریخ و ساعت
سه شنبه. 10 اسفند. 1395
انتخاب سال
انتخاب ماه
انتخاب روز
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • شنبه
  • یکشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • شنبه
  • یکشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
اولین نوبت خالی ویزیت مربوط به 1395/12/10 می باشد، لطفا برای تکمیل رزرو، ساعت و در غیر اینصورت نوبت دلخواه را انتخاب نمایید.

ثبت نهایی