8 توصیه ضروری برای پیشگیری از مسمویت های غذایی در حین مسافرت های تابستانی

  • 1397-04-31
  • ۱۲۶۵ بازدید
  • 0
مسمومیت غذایی در تابستان

با فرا رسیدن تابستان و شروع تعطیلات، خیلی از مردم برای مسافرت برنامه ریزی می کنند. اگرچه تفریح و مسافرت در ایام تعطیلات باعث آرامش و تفریح می شود، اما امکان دارد برخی از ناراحتی ها از جمله مسمویت غذایی در حین مسافرت را تجربه کنید. ما در این مقاله به علل ایجاد و راهکارهای پیشگیری از مسمویت های غذایی در حین مسافرت های تابستانی را بررسی می کنیم.

در اثر مسافرت و جابه جای از شهری به شهر دیگر، بسیاری از بیماری‌ها مسافران را درگیر می کند… بسیاری از این ورود به مناطق آلوده از نظر عوامل عفونی باعث ابتلای مسافران به بیماری های خاص می گردد. بیماری های عفونی، انگلی یا ویروسی می توانند مسافران تحت تاثیر قرار بدهند. یکی از بیماری های شایع در مسافرت های تابستانی، مسمویت غذایی در حین مسافرت است. ما در این مقاله به علل ایجاد و توصیه های لازم برای پیشگیری از مسمویت های غذایی در حین مسافرت پرداختیمف با ما همراه باشید. اگر توصیه های لازم را برای جلوگیری از مسمویت های غذایی در حین مسافرت را رعایت فرمایید جای نگرانی برای مسافرت نخواهید داشت.

مسمومیت‌ های غذایی در حین مسافرت

در تابستان همیشه شرایطی فراهم می شود که بیماري هاي فصلی مانند اسهال و مسمومیت هاي غذایی از طریق مواد غذایی منتقل شده و به شکل وسیعی گسترش یابد. بررسی ها نشان می دهد، در فصل تابستان آمار مراجعان به مراکز درمانی و اورژانس بیمارستانی که داراي ناراحتی هاي گوارشی مانند دل درد و استفراغ در اثر مصرف مواد غذایی آلوده و در نتیجه مسمومیت غذایی هستند شدت می یابد.

یکی از مهم ترین عوامل بروز مسمومیت هاي غذایی در حین مسافرت عدم رعایت مسائل بهداشتی در زنجیره تهیه مواد غذایی تا مصرف، به ویژه بی دقتی در نگهداري صحیح آنها است همه مواد غذایی در فصل گرما براي ما خطرناک نیستند. البته باید این نکته را در نظر داشت که تمام مواد غذایی در فصل تابستان خطرناك نیستند معمولاً آن دسته براي ما مشکل به وجود می آورند که در هواي گرم و به طور کلی شرایط تابستان، فرصت مناسبی براي رشد انواع میکروارگانیسم ها فراهم کنند. هر نوع ماده ي غذایی که آب بیشتري داشته باشد یا آب مورد استفاده ي میکروارگانیسم ها در آن فراهم باشد، شرایط مناسب تري براي فساد غذا فراهم می کند. گوشت، شیر و سایر مواد لبنی از دسته مواد غذایی هستند. گرماي تابستان بین 20 تا 40 درجه متغیر است، یعنی دقیقاً درجه ي حرارت مناسب براي رشد میکروب ها. وقتی ما ماده غذایی فساد پذیر را در این درجه ي حرارت قرار می دهیم، در حقیقت خودمان شرایطی را فراهم کرده ایم تا غذا فاسد شود بهداشت مواد غذایی همین است که بررسی کنیم.

مسمویت غذایی در حین مسافرت

میکروارگانیسم ها به چه موادي علاقمند هستند و چه شرایطی براي رشد آنها لازم است؟

برخی میکروارگانیسم ها براي تکثیر نیاز به اکسیژن دارند و ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا مواد غذایی، اکسیژن مورد نیاز را براي آنها نداشته باشند، یعنی محیطی عاري از اکسیژن براي آنها فراهم کنیم. به همین دلیل انواع گوشت، سبزیجات و غیره را به صورت کنسرو در می آوریم تا محیطی فراهم کرده باشیم که میکروارگانیسم هاي هوازي نتوانند در آن رشد کنند. عامل دیگر گرماي تابستان است. باید شرایطی را فراهم کنیم که این درجه ي حرارت براي میکروب ها مناسب نباشد؛ یعنی باید درجه ي حرارت را پایین بیاوریم، به نحوي که میکروب ها نتوانند در آن رشد کنند.

دماي خطرناك کدام است؟

باکتري ها در دماي بین 5 تا 60 درجه سانتی گراد، به سرعت رشد می کنند و در کمتر از 20 دقیقه تعداد آن ها دو برابر می شود. این محدوده دما را دماي خطرناك می نامند، به همین دلیل گوشت مرغ و ماهی هرگز نباید بیشتر از 2 ساعت در این دما قرار گیرند. به عبارتی نباید در خارج از دماي یخچال قرار داده شوند. البته چنانچه دماي محیط به بالاي 32 درجه سانتی گراد برسد، ماده غذایی نباید بیشتر از یک ساعت در این دما قرار گیرد شدت مسمومیت با توجه به علت بروز و همچنین سن و وضعیت سلامت بدن افراد مختلف متفاوت است؛ به طوري که این مسمومیت ها در سالمندان و نوزادان می تواند خطرناكتر باشد؛ اما به هر حال تابستان، فصل مسافرت است و در آن، شرایطی فراهم می شود که بیماريهایی نظیر مسمومیت غذایی در حین مسافرت، اسهال و استفراغ، بیماريهاي عفونی دستگاه گوارش، تب حصبه، وبا، از طریق مواد غذایی منتقل شود.

علل مسمویت های غذایی در حین مسافرت های تابستانی

به دلیل حمل نادرست مواد خوراکی، استفاده از غذاهای فست فود و غیر بهداشتی، استفاده از آب های آلوده، رعایت نکردن بهداشت، مسمویت های غذایی در حین مسافرت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های هنگام سفرهای تابستانی است. مسمومیت‌های غذایی با فاصله چند ساعت از مصرف غذای فاسدی که به مدت طولانی خارج از یخچال نگهداری شده‌، ایجاد می‌شود. به عنوان مثال یک عامل بیماری مسمومیت غذایی با نام استافیلوکوک، گاهی به علت نگهداری طولانی‌مدت مواد لبنی مانند خامه یا شیرینی‌ها در خارج از محیط یخچال به وجود می‌آید. راه انتقال اغلب این بیماری‌های عفونی، آب و غذای آلوده، غذای خام، تماس با دست بیمار یا حامل بیماری مانند حشره‌ها است.

بیشتر اوقات، اشتباهاتی درنوع طبخ ونحوه نگهداري موجب بروز مسمومیت وآلودگی مواد غذایی می گردد. تعداد ازاین اشتباهات عبارتند از: طولانی بودن فاصله بین تهیه ومصرف غذا، نگهداري غذاهاي آماده به مدت طولانی دردرجه حرارت مناسب براي رشد باکتری ها، عدم استفاده از حرارت کافی در پختن غذاها، آلودگی هاي ثانویه، تماس افراد آلوده با غذا.

توصیه های لازم برای جلوگیری از مسمویت های غذایی در حین مسافرت

با استفاده از توصیه های لازم برای پیشگیری از مسمویت های غذایی در حین مسافرت، خانواده خود را از این بیماری ها محافظت کنید و از مسافرت تابستانی خد لذت ببرید. این قوانین بطورقابل توجهی خطر بیماریهاي ناشی ازآلودگی مواد غذایی را کاهش خواهند داد و شما کمتر نگران مسمویت های غذایی در حین مسافرت خواهید بود.

برای اطمینان از ایمنی غذا، غذاهاي فرآوري شده را انتخاب نمائید: مصرف بسیاري از مواد غذایی نظیرمیوه جات و سبزی ها درحالت طبیعی بهترین توصیه است ولی مواد غذایی دیگر بدون طی مراحل فرآوري ایمن نیستند براي مثال به جاي شیرتازه، شیرپاستوریزه بخرید. غذاهايی مثل کاهو وسبزیجات و میوه جات که بصورت خام خورده می شوند احتیاج به شستشوي، ضدعفونی دقیق دارند.

غذاها راخوب بپزید: اگر در هنگام مسافرت امکان پخت غذا دارید حتما آنرا خوب بپزید. بسیاري غذاهاي خام، بخصوص گوشت مرغ، گوشت قرمز وشیرغیرپاستوریزه معمولا آلوده به میکروبهاي بیماریزا می باشند پخت دقیق آنها می تواند میکروب هاي بیماریزا را ازبین ببرد ولی بخاطر داشته باشید که براي رسیدن به این مهم دماي تمام قسمت هاي ماده غذایی باید به حداقل 70 درجه سانتیگراد برسد.

مسمویت غذایی در حین مسافرت

بلافاصله بعدازپخت غذا را مصرف کنید: وقتی غذاي طبخ شده به اندازه دماي اتاق سردشود، میکروب ها درآن شروع به تکثیر می کنند هرچه زمان بیشتري سپري شود، خطر بیشتر است براي رعایت ایمنی، غذا را بلافاصه بعد از پخت مصرف نمایند

غذاهاي پخته را به دقت نگهداري کنید: اگر مجبورید که غذا را پیشاپیش تهیه کنید یا می خواهید آن را براي مدتی نگهدارید و آنرا در حین مسافرت تابستانی خود میل بکنید، آن را در دماي نزدیک یا زیر 10 درجه سانتیگراد نگهداري نمائید. یکی از اشتباهاتی که موجب بروزمسمومیت هاي غذایی بیشمار میگردد گذاشتن مقدارزیادي غذاي گرم درداخل یخچال است دریک یخچال تقریباٌ پر، غذاها نمی توانند به آن سرعت که باید وشاید سرد شوند. وقتی مغز غذا به مدت طولانی گرم باقی بماند یعنی بالاي 10 درجه سانتیگراد، میکروبهارشد کرده وبه سرعت تا حد بیماریزایی تکثیرمی یابند

غذاهاي پخته و نگهداري شده را براي مصرف مجدد، به دقت حرارت دهید: اگر از قبل برای مسافرت خود غذا تهیه کردید، این راه بهترین روش مبارزه با میکروب هائی است که ممکن است درطول نگه داري رشد کرده باشند. نگهداري مناسب، رشد میکروبها را کاهش می دهدولی میکروارگانیسم ها را ازبین نمی برد؛ بنابراین غذارا یکبار دیگر به دقت حرارت دهید

دستهایتان را بصورت مکرر بشوئید: قبل از شروع به آماده کردن غذا و همینطور بعد از پایان این کار دستهایتان را به دقت بشوئید خصوصا بعد از توالت یا پس از آماده سازي غذاهاي خام مثل ماهی، گوشت وماکیان و اگردر دستهایتان عفونتی وجود دارد قبل از تهیه غذا روي آن را پوشانده وپانسمان نمائید.

غذاها را ازدسترس حشرات، جوندگان و دیگر حیوانات دور نگه دارید: حیوانات غالبا حامل میکروبهاي بیماریزا هستند که می توانند باعث مسمومیت هاي غذایی شوند. نگهداري غذادر ظروف درب دار بهترین راه محافظت غذاست

ازآب پاکیزه استفاده نمائید: وجود آب پاکیزه همانقدر که براي نوشیدن مهم است براي تهیه غذا نیز اهمیت دارد. اگردرمورد آب مصرفی تان شک دارید قبل از اضافه کردن آن به غذا یا استفاده ازآن براي تهیه یخ، آن را بجوشانیدب خصوص درمورد آب مورد استفاده درتهیه غذاي کودك بسیار دقت داشته باشید.

بر گرفته از:

در حین سفرهای تابستانی مواظب مسمویت غذایی باشید

با امتیازدهیِ این صفحه به بهتر شدن محتوای ما کمک کنید

  • این نوشته را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

پرسش و پاسخ درباره «8 توصیه ضروری برای پیشگیری از مسمویت های غذایی در حین مسافرت های تابستانی»

پرسش‌های پزشکی و دیدگاهتان درباره این مقاله را بنویسید؛ پزشکان و کارشناسان مجله پاسخ‌گوی شما عزیزان هستند.

کتابچه‌ها

دیدگاه‌های اخیر