باورهای غلط در مورد افزایش قد و بلوغ

افزایش قد و بلوغ، حاصل فعالیت منظم غدد جنسی و غده هیپوفیز در مغز می‌باشد و یکی از مهمترین فاکتورهای تنظیم کننده آن کارکرد صحیح این غدد و ژنتیک است. آیا نوع و زمان ورزش در افزایش قد موثر است؟ بله، ورزش‌های هوازی

تفاوت‌های اصلی میان ماما و متخصص زنان و زایمان

حرفه‌ی مامایی و تخصص زنان دو حرفه‌‌ی مستقل اما مکمل یکدیگرند. از این جهت با دانستن اطلاعاتی درمورد وظایف هرکدام می‌توان دریافت که در شرایط گوناگون به کدام یک مراجعه کرد. در این مقاله به بررسی تفاوت‌ ماما و متخصص زنان و زایمان می‌پردازیم.
دریافت نوبت آنلاین - دکتر‌دکتر