مرور برچسب

ژنتیک

آزمایش ژنتیک چیست؟ (تایید شده توسط متخصص ژنتیک)

آزمایش ژنتیک یا تست DNA یک نوع آزمایش پزشکی است که می‌تواند تغییرات و جهش در ژن‌ها، کروموزوم‌ها یا پروتئین‌های بدن را شناسایی کند. در آزمایش ژنتیک نمونه‌ای از خون، پوست، مو، بافت حتی پرزهای جفتی جنین یا مایع آمنیوتیک گرفته و روی آن آزمایش…
دریافت نوبت آنلاین - دکتر‌دکتر