101

مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دریا

اصفهان

درباره مرکز درمانی

اطلاعات تماس

مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دریا

نوبت دهی تلفنی ۲۴ساعته:ندارد
تلفن تماس کلینیک:
نمایش
***0930750

آدرس مطب:

اصفهان-اصفهان-ملک شهر، خیابان شهید مطهری، کوچه الماس 2، پلاک 23، طبقه 2