menu

دریافت نوبت بهترین دکتر متخصص سونوگرافی داخلی

5.9k
دکتر حمیده رییسی رادیولوژی و تصویربرداری
4.08(از 7 نفر)
دکتر حمیده رییسی
تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
شیراز ، صورتگر

نوبت‌دهی حضوری

مشاوره تلفنی