850
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز انتهای خیابان امام، بیمارستان امیرالمومنین
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز میدان راه اهن
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز جاده تبریز، خیابان فرودگاه، خیابان سفیدان جدید
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز مابین میدان قونقا و چهار راه نادر
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز جاده ائل گلی، خیابان گلشهر، صندوق پستی 692
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز خیابان دانشگاه، روبروی مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه، مرکز آموزشی درمانی وتحقیقاتی قلب و عروق شهید مدنی تبریز
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز خیابان آزادی، جنب پادگان لشکر 21 حمزه
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز خیابان ناصری، جنب تالار مونسی
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز خیابان حافظ، جنب مرکز فرهنگی و ورزشی هلال احمر، بیمارستان نور نجات
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز خیابان مدرس، جنب کمیته امداد امام
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
تبریز چهارراه شهید بهشتی (منصور سابق)، روبروی برج ابریشم، ساختمان باراما، طبقه اول، واحد 5