816
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
قشم روبروی پدافند هوایی، بیمارستان پیامبر الاعظم