menu

دریافت نوبت بهترین دکتر متخصص تغذیه کرمان

850
دکتر کیمیا قاسم زاده تغذیه و رژیم
3.07(از 3 نفر)
دکتر کیمیا قاسم زاده
دکترای حرفه‌ای علوم تغذیه
کرمان

نوبت‌دهی حضوری

مشاوره تلفنی

نوبت‌دهی حضوری

مشاوره تلفنی

نوبت‌دهی حضوری

مشاوره تلفنی

نوبت‌دهی حضوری

مشاوره تلفنی

نوبت‌دهی حضوری

مشاوره تلفنی

لیست پزشکان بر اساس تخصص
لیست تخصص‌ها بر اساس کرمان
لیست تغذیه و رژیم بر اساس مرکز استان‌