889
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه کرمانشاه-کرمانشاه-پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی، ساختمان سعادت، طبقه همکف و اول، کلینیک رادیولوژی ماد
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه کرمانشاه-کرمانشاه-میدان شهرداری سابق، خیابان معلم غربی، پلاک 197
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه بلوار شهید بهشتی جنب استادیوم آزادی
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه بلوار شهید شیرودی (طاق بستان )، نرسیده به سه راه مسکن
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه طاقبستان، نرسیده به پارک کوهستان
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه چهارراه هلال احمر روبروی حسینیه اندیشه پاک
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه میدان ایثار، ابتدای بلوار دولت آباد
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه میدان فردوسی
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه خیابان بهار، بیمارستان سجاد
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه خیابان نقلیه
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه بلوار کیهانشهر، جنب شهرک رسالت
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه بلوار شهید بهشتی، جنب دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان قلب و عروق امام علی (ع)
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه خیابان دانشجو، بلوار دانشجو، روبروی پادگان شهید همت
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه پارکینگ شهرداری، مجتمع پزشکی اجلالیه، طبقه دوم
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه بلوار شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی
نوبت حضوری
مشاوره تلفنی
کرمانشاه سرخه لیژه، بلوار پرستار