menu

دریافت نوبت بهترین دکتر متخصص تغذیه بابلسر

2.1k
دکتر رضا قدیمی تغذیه و رژیم
4.50(از 2 نفر)
دکتر رضا قدیمی
دکترای حرفه‌ای علوم تغذیه
بابلسر

نوبت‌دهی حضوری

مشاوره تلفنی

لیست پزشکان بر اساس تخصص
لیست تخصص‌ها بر اساس بابلسر
لیست تغذیه و رژیم بر اساس مرکز استان‌