مرور برچسب

گوش

گرفتگی یا کیپی گوش؛ علل و درمان چیست؟

کیپی گوش با احساس پربودن گوش‌ها و سخت‌‌شنیدن صداها همراه می‌شود. گوش‌های کیپ احساس ناخوشایندی به‌همراه می‌آورند و حتی باعث می‌شوند که طعم‌ها را هم خوب نچشید. کیپ‌شدن گوش با ماده مومی درونش یا به‌واسطه عوامل جدی‌تری مانند حساسیت، پرشدن با…
دریافت نوبت آنلاین - دکتر‌دکتر