مرور برچسب

رپورتاژ

آشنایی با کارکرد سلول‌های بنیادی از زبان بانک خون بندناف رویان

سلول‌های بنیادی از ابتدایی‌ترین سلول‌های سازنده بدن هستند. این سلول‌ها در طول دوره رشد جنینی پرورش پیدا می‌کنند و تبدیل به سلول‌های بالغ و خاصی می‌شوند. سلول‌های بنیادی مسئول ساخت انواع بافت‌های بدن هستند. در واقع منشاء کل اعضاء و بافت های…
دریافت نوبت آنلاین - دکتر‌دکتر